Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2013

Hushållens förmögenhet på ny toppnivå

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 340 miljarder kronor till  8 174 miljarder kronor under det första kvartalet 2013.  Nettoförmögenheten steg med 4,3 procent. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna,  faller till strax under 27 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade till 8 174 miljarder kronor under det första kvartalet. Värdet på hushållens nettotillgångar ökade med 340 miljarder kronor eller cirka 4,3 procent. Stockholmsbörsen steg under perioden med 9,2 procent.

- Det har varit ett starkt första kvartal för Sveriges samlade hushållsförmögenhet. Börsutvecklingen är den främsta orsaken, men bostäder har också ökat i värde, säger Gunilla Nyström.

Hushållens upplåning fortsätter att öka och den årliga ökningstakten stiger något igen efter tre år med fallande årsökningstakt. I årstakt ligger skuldökningen nu på 4,3 procent, en uppgång från 4,2 procent jämfört med förra kvartalet.

- Stigande bostadspriser förklarar att skuldökningstakten vänt upp, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder, första kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  2013 8 174
Varav tillgångar 11 162
Varav skulder  2 988
Förändring nettoförmögenhet, kv1 340
Varav tillgångar 369
Varav skulder   29
Nysparande, kv1  25
Värdeförändring direktägda aktier, kv1  74
Värdeförändring bostäder, kv1  76
Värdeförändring övrigt, kv1 194

Fördelning av hushållens tillgångar, 2013-03-31

Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv4 2012, %
Ränterelaterat 3 430 1,8
Aktierelaterat 3 098 8,1
Bostäder 4 634 1,7

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

31/3-2013 31/12-2012
Swedbank 13,7 13,9
SEB 10,8 11,1
Alecta 10,1 10,2
Skandia 8,7 8,8
Nordea 9,1 8,8
Handelsbanken 8,7 8,7
AMF 7,8 7,7
Folksam 5,6 5,3

För mer information kontakta

Gunilla Nyström, privatekonom
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-785 18 42
Presskontakt

Claes Eliasson, pressansvarig SEB
08-763 9919, 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se   
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 580 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 374 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.