Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2012

Hushållen rikare än någonsin

You are receiving this message again as the version published at 11.30 a.m. CET did not contain all attachments that should have been included in the release. Due to a mistake, these were omitted during publishing. Please find the complete release with all attachments below for your reference.

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 68 miljarder kronor till 7 854 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2012. Under helåret 2012 ökade nettoförmögenheten med 8 procent. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ligger  kvar på cirka 27 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

-  Börsuppgång och årets insättning av premiepension är de främsta förklaringarna till uppgången i hushållens förmögenhet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Under det fjärde kvartalet 2012 steg Stockholmsbörsen med 3,7 procent. Hushållens nettoförmögenhet ökade till 7 854 miljarder kronor under det fjärde kvartalet.

Under helåret 2012 ökade värdet på hushållens nettotillgångar med 589 miljarder kronor eller cirka 8 procent.

-  Hushållens nettoförmögenhet har nu återhämtat hela det tapp som inleddes första kvartalet 2011 och når ny toppnivå, säger Gunilla Nyström

Nettoförmögenheten toppade senast fjärde kvartalet 2010 på 7 777 miljarder kronor och föll sedan successivt till 7 226 miljarder kronor tredje kvartalet 2011.

Hushållens upplåning fortsätter att öka, men den årliga ökningstakten avtar ytterligare. I årstakt ligger skuldökningen nu på 4,2 procent, en nedgång från 5,0 procent föregående år.

-  Hushållen har blivit mycket försiktigare med att ta nya lån. Skuldökningstakten i procent är den lägsta sedan Sparbarometern startade 1996, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder, fjärde kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  2012 7 854
Varav tillgångar 10 813
Varav skulder 2 959
Förändring nettoförmögenhet, kv4 + 68
Varav tillgångar + 96
Varav skulder - 28
Nysparande, kv4 + 69
Värdeförändring direktägda aktier, kv4 + 29
Värdeförändring bostäder, kv4 - 33
Värdeförändring övrigt, kv4 + 31

Fördelning av hushållens tillgångar, 2012-12-31

Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv3 2012, %
Ränterelaterat 3 049 + 0,8
Aktierelaterat 3 207 + 3,4
Bostäder 4 557 - 0,7

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

31/12-2012 30/9-2012
Swedbank 13,9 13,9
SEB 11,2 11,3
Alecta 10,2 10,3
Skandia 8,8 9,0
Nordea 8,7 8,9
Handelsbanken 8,8 8,7
AMF 7,7 7,7
Folksam 5,3 5,4

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
8-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se


Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern: 08-785 18 42
Presskontakt
Claes Eliasson, Press & PR SEB Group
08-763 9919, 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.