Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2013: Hushållen är i genomsnitt rikare än någonsin

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 84 miljarder kronor till  8 153 miljarder kronor under det andra kvartalet 2013.  Nettoförmögenheten steg med 1,0 procent. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna,  ligger kvar på cirka 27 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade till 8 153 miljarder kronor under det andra kvartalet och når därmed den högsta nivån någonsin.

Värdet på hushållens nettotillgångar ökade med 84 miljarder kronor eller cirka 1,0 procent. Stockholmsbörsen sjönk under perioden med 3,5 procent.

  • Stigande bostadspriser och skatteåterbäringen i juni är de främsta förklaringarna till att hushållens förmögenhet ökat under andra kvartalet och nu når en ny toppnivå, säger Gunilla Nyström

Hushållens upplåning fortsätter att öka. Under andra kvartalet var årsökningstakten 4,3 procent, att jämföra med årstakten 4,2 procent för fjärde kvartalet 2012.

  • Stigande bostadspriser förklarar att skuldökningstakten steg under kvartalet efter ett antal kvartal där låneökningen i procent successivt fallit tillbaka, säger Gunilla Nyström.

Nysparandet var högt under kvartalet, 54 miljarder kronor, varav 32 miljarder kronor gick in på konto.

  • Skatteåterbäringen förklarar det höga banksparandet, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder, andra kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  2013 8 153
Varav tillgångar 11 181
Varav skulder 3 028
Förändring nettoförmögenhet, kv2 84
Varav tillgångar 124
Varav skulder - 40
Nysparande, kv2 54
Värdeförändring direktägda aktier, kv2 -32
Värdeförändring bostäder, kv2 97
Värdeförändring övrigt, kv2 5

Fördelning av hushållens tillgångar, 2013-06-30

Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv1 2013, %
Ränterelaterat 3 459 +1,5
Aktierelaterat 3 063 -0,8
Bostäder 4 659 +2,1

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

31/6-2013 31/3-2013
Swedbank 13,7 13,8
SEB 10,8 10,9
Alecta 10,1 10,2
Skandia 8,4 8,5
Nordea 8,8 8,8
Handelsbanken 8,7 8,7
AMF 7,8 7,9
Folksam 6,1 5,7

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se


Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-785 18 42
Presskontakt
Claes Eliasson, pressansvarig
08-763 9919, 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se