Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsredovisning publicerad på www.sebgroup.se

Följande rapporter finns idag tillgängliga på www.sebgroup.se:

SEB:s årsredovisning för 2012
SEB:s årsöversikt för 2012
SEB:s Capital Adequacy and Risk Management rapport (Pelare3)

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08 763 8577, 070 550 3500

Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations
08 763 8501, 070 763 8501
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.