Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Tredje kvartalet 2013: Rörelseresultat 4 618 Mkr (3 857)

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar kvartalsresultatet:

  • Under sommarkvartalet såg vi tilltagande aktivitet på företagssidan och trots en fortsatt hög ekonomisk osäkerhet i omvärlden, signalerar företagen en gryende optimism. Som företagsbank märker vi av det bättre företagsklimatet.
     
  • Rörelseresultatet är 20 procent högre än förra årets tredje kvartal med en bibehållen trend av ökade intäkter och lägre kostnader. Vi fortsätter att växa inom våra kärnområden liksom att attrahera fler kunder.
     
  • Med vår starka balansräkning finns vi där för företagen om konjunkturen tar ytterligare fart. Våra kapitalresurser och likvida reserver har stärkts ytterligare, vilket också skapar motståndskraft om konjunkturen skulle vända ner eller omvärldsoron tillta. 

Rörelseintäkterna uppgick till 10,3 miljarder kronor, vilket var 7 procent högre än samma kvartal 2012 men 3 procent lägre än föregående kvartal. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,5 miljarder kronor, vilket var 3 procent lägre än för ett år sedan och 2 procent lägre än föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 4,6 miljarder kronor, vilket var 20 procent högre än samma kvartal 2012 och ner 3 procent jämfört med föregående kvartal.

Reserveringar för kreditförluster uppgick till 0,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 8 baspunkter. Problemlånen var 30 procent lägre än för ett år sedan.

Det kortfristiga likviditetsmåttet var 114 procent. Likviditetsreserven uppgick till 438 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 702 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 17,4 procent enligt det gällande regelverket och 15,0 procent enligt Basel III.

Räntabiliteten i kvartalet uppgick till 13,4 procent och vinst per aktie 1:71 kr.

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här:
http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations/Presentations/Interim/PressConference_2013_Q3.pdf

Ladda ner Fact Book här:
http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations/Factbook/2013_Q3_factbook.pdf

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
  
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 569 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 427 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv