Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Redovisning av omräkning av finansiella effekter Dispositioner i samband med årsbokslutet 2012

I årsbokslutet som publiceras 31 januari kommer SEB att redovisa effekter av ändrade redovisningsregler, vissa engångsposter samt skattelagstiftning. Underliggande bankverksamhet fortsätter att utvecklas väl. I samband med årsbokslutet kommer Bankens långsiktiga finansiella mål att preciseras.

De dispositioner som sker i samband med årsbokslutet 2012 gäller de finansiella effekterna av ändrade principer för pensioner (IAS 19) och finansiella instrument, engångseffekter av sänkt svensk bolagsskatt, ny inriktning av IT-infrastrukturprojekt samt återköp av säkerställda obligationer.

- Bankens underliggande verksamhet fortsätter att utvecklas väl. Genom att vi i årsbokslutet anpassar oss till IAS 19 blir det enklare att på resultatdagen följa utvecklingen i banken, kommenterar ekonomi- och finansdirektör Jan Erik Back.

Den sammanlagda effekten på 2012 års resultat, netto, uppgår till 7 miljoner kronor. Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III är oförändrat kring 13,5 procent, som tidigare uppskattats per årsskiftet. Den samlade positiva kassaflödeseffekten uppgår till ca 1 miljard kronor över tiden.

SEB:s kostnader i den underliggande verksamheten, dvs exklusive den IT-relaterade nedskrivningen, utvecklas i linje med kostnadstaket för 2012, under 23 miljarder kronor.

En telefonkonferens med finansdirektör Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö (Chef Investor Relations) äger rum kl. 18:30 idag på telefonnummer +44(0)20 7162 0025, konferens-ID: 928120.

Läs mer och ladda ner en mer detaljerad presentation av omräknade finansiella effekter

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 402 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 271 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se