Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Vi går mot höst, finansmarknaden går mot ljusare tider

Vi är i en aktiemarknadsvänlig  fas. Takten i uppgången i aktiemarknaderna är dock olika på skilda håll i världen. Svagare konjunktur i Emerging Markets har blivit ett nytt inslag i kalkylen, men huvudtrenden kommer att drivas av starkare efterfrågan och att aktier fortsätter att vara den viktigaste avkastningskällan. Det visar SEB:s kvartalsvisa investeringsrapport Investment Outlook.

En mognande konjunkturcykel kommer att driva cykliska tillgångar. Den defensiva trenden som varit den härskande i aktiemarknaderna kommer att brytas och sektorer och regioner som kännetecknas av mer konjunkturkänslighet kommer att vara i fokus.

- Europa kommer att bidra till avkastningen framöver. Återhämtningen av den europeiska konjunkturen pågår och man kommer ur recessionsfasen. Det ger ett positivt bidrag till synen på Europa som placering. Det finns betydande tillväxtmöjligheter och potential för vinsttillväxt, säger Ann Grevelius, chef för investeringsstrategi på SEB.

I den här upplagan av Investment Outlook tittar vi alltså närmare på Europa, en region som har goda förutsättningar att vara en bra investering i höst. Europeiska Centralbanken är fortfarande noga med att ekonomin behöver stöd, men allt talar för att recessionen är till ända.

Vi behandlar också lite bortglömda  jätten Japan, som vi anser behöver belysas av flera skäl. En ny grund håller på att läggas genom premiärminister Abes "Abenomics". Vilka förutsättningar har Japan att skjuta fart, och vad kommer det att göra för världens finansmarknader?

Emerging Markets (EM) är värderingsmässigt billigt. Osäkerhet i samband med svagare konjunktur i EM-länderna har skapat extremt stora prissättningsskillnader. Idag är skillnaden i P/E mellan EM och övriga världen den största på mycket länge, där finns det affärsmöjligheter.

- Vi är i en aktiefas som är speciell på det sättet att obligationsräntorna är på väg uppåt under ganska lång tid. Det innebär att den naturliga portföljkomponenten obligationer riskerar att ge negativ avkastning. Slutsatsen blir att vi är noga med löptider, och att vi letar andra sätt att diversifiera våra portföljer på, säger Hans Peterson, chef för tillgångsallokering på SEB.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se  

För mer information kontakta:

Hans Peterson, chef allokering SEB
08-763 69 21

Ann Grevelius, chef investeringsstrategi SEB    
08-763 63 04
Presskontakt:

Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 596 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 387 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.