Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Stigande värden i sikte

Kapitalmarknaderna är på god väg framåt. Kurserna rör sig uppåt på aktiemarknaderna och känslan av ett ekonomiskt tillfrisknade från åren av kriser har förstärkts. Men bilden är, som alltid, komplicerad och väcker frågor. Det visar SEB:s kvartalsvisa investeringsrapport Investment Outlook.

Världen förändras, och med den hur värden skapas. Kommer de drivkrafter vi sett de senaste 10-20 åren att upprepas?

- Troligen inte. Sparande och skuldsättning i olika sektorer har förändrats och efterfrågan kommer att komma från delvis nya håll framöver. Det här är viktigt för råvarupriser då efterfrågan drivs upp i faser av tidig tillväxt i ekonomier, men när efterfrågan sedan mognar uppstår andra mönster. Vi kan vara på tröskeln till en sådan fas nu, säger Hans Peterson, ansvarig för Asset Allocation inom SEB samt ansvarig utgivare av Investment Outlook.  

Marknadssynen i Investment Outlook har denna gång ett milt positivt anslag, med en tro på stigande marknader och värdeskapande. Vi diskuterar i vilken grad aktiva centralbanker, ansatsen i Japan, stabiliseringen av arbetsmarknaden i USA och en gradvis ökande riskvilja och framtidstro stöttar den underliggande utvecklingen.

- Stigande tillgångsvärden ger en större vilja att sätta hjulen i rullning i form av konsumtion och investeringar. Det är sannolikt det förloppet vi nu står inför, säger Hans Peterson.  

Som tema denna gång tittar vi närmare på likviditeten och hur den påverkar marknadsutvecklingen "Likviditet driver marknader och konjunktur". Den tidigare hårt åtstramande finanspolitiken i främst europeiska problemländer är nu på väg att ersättas med en mindre stram politik. SEB:s bedömning är att de senaste årens säsongsmönster är brutet, och att en ganska mild konjunkturavmattning under våren och försommaren följs av en gradvis starkare tillväxt som sträcker sig in under 2014.

Ett tema i rapporten handlar om underliggande drivkrafter i marknaden "Nya drivkrafter -  från investeringar till konsumtion". Efterfrågan på insatsvaror (råvaror) till industrin för utveckling av infrastruktur och liknande har under mycket lång tid varit den primära drivkraften av den globala tillväxten. Nu ser vi tendenser till andra mönster där konsumtion snarare än investeringar är det som driver. Detta beskrivs i vårt andra tema.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se  

För mer information kontakta:
Hans Peterson, chef Asset Allocation SEB,
SEB Investment Management, 08 - 763 69 21

Lars Gunnar Aspman, ansvarig makrostrategi,
SEB Private Banking, 08 - 763 69 75
Presskontakt:
Claes Eliasson, Press & PR, SEB
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 580 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 374 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.