Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Förhoppningarna kräver bevis

Tillväxten i världen är på väg att lyfta, men det går sakta och förhoppningarna är just nu större än bevisen i många fall.  Aktiemarknaderna har i viss mån tagit ut segern i förskott.

- Man brukar säga att marknaden är en konjunkturindikator som ligger 6-8 månader före den reala ekonomin. Om vi för ett ögonblick låter den reala ekonomin representeras av företagens vinstprognoser kan man konstatera att de i stort sett ligger still samtidigt som börserna stiger. För skeptikerna blir det lite väl spännande, marknaden har hamnat i limbo där förväntan uttrycks i kursutvecklingen och den reala utvecklingen uttrycks i termer av vinster. Detta gap kan med goda skäl göra många nervösa, säger Ann Grevelius, chef Investeringsstrategi SEB.

Bilden för Emerging Markets skiftar utseende. Begreppet BRIC bryts isär och kvar står ett ensamt men starkt C... Första EM-fasen fram till 1997-98 med snabb uppbyggnad, outsourcing av tillverkning till nya länder och snabb industrialisering ledde till svaga statsfinanser och en finanskris när Ryssland och delar av Asien fick allvarliga problem. Fasen efter, med den snabba uppbyggnaden av tunga råvaruintensiva investeringar, skapade i viss mån också finansiell sårbarhet i termer av obalanser i handelsströmmarna, bytesbalansunderskott med mera, för en del länder.

- Nu är vi i en mognare fas, vi kommer inte att se samma snabba uppbyggnad och vi har inte samma tryck i råvarusektorn. Man kan inte längre kan tala om EM som en enhet, utan varje land, dess valuta och aktiemarknad måste värderas mer på egna meriter. Därför skriver vi ett tema om hur BRIC numer kanske "bara" är C, säger Hans Peterson, chef för tillgångsallokering på SEB.

Millenieskiftet gav oss en av de största bubblorna i historien, IT-bubblan. Vad har hänt sedan dess? Vi har tittat närmare på den "nya" ekonomin - den ITustriella revolutionen.

- Till skillnad mot tiden vid millennieskiftet bärs tillväxten denna gång av ett förändrat beteendemönster hos konsumenterna. Nya varumärken med extrem räckvidd och i många fall lönsamhet skapas regelbundet. Vi tittar närmare på fenomenen, drivkrafterna och ser vad som kan vara verkliga värden i den nya världen, säger Ann Grevelius.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se  

För mer information kontakta:  

Hans Peterson, chef tillgångsallokering SEB
08-763 69 21
Ann Grevelius, chef investeringsstrategi SEB
08-763 63 04
Presskontakt:

Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 569 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 427 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv.