Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Aktier går mot ny vår

SEB bedömer att en ny hållbar fas har startat när det gäller uppåttrendande aktiekurser. Marknadens checklista för detta håller på att uppfyllas; Konjunkturbilden ger gradvis möjligheter till en positiv riktning, värderingen av marknader är rimlig samt att det finns allt bättre likviditet i marknaden. Det är huvudtemat för SEB:s kvartalsvisa investeringsrapport Investment Outlook.

Givet den rådande mycket höga riskpremien på aktier är sannolikheten större än normalt att aktier från nuvarande kursnivåer ska ge en historiskt god avkastning, och givet den rådande mycket låga riskpremien på obligationer är sannolikheten större än normalt att obligationer från nuvarande kursnivåer ska ge en historiskt dålig avkastning.

- Men det gäller att som placerare inte bara fokusera på "det gamla" industrilandsområdet OECD, utan att i bilden även inkludera den betydligt mer snabbväxande EM-sfären, säger Hans Peterson, Chief Investment Officer på SEB.

Investment Outlook rankar också vilka geografiska marknader som är mest intressanta att placera på. I detta skede är Asien med fokus på Kina mest intressant som primär tillväxtplacering. Även mindre utvecklade marknader som Indonesien, Thailand och Malaysia kan vara intressanta, liksom Östeuropa.

- Beroende på vad man strävar efter, kapitalbevaring eller tillväxt, gäller det att komponera portföljerna rätt. Vi ökar exponering mot cykliska branscher som industri, råvaror och konsumtion. Vi ökar också upp andelen i de "friska" delarna av Europa som Tyskland och Norden, säger Hans Peterson.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se.

För mer information, kontakta:
Hans Peterson, chef Investment Strategy,
SEB Private Banking, 08 - 763 69 21

Lars Gunnar Aspman, ansvarig makrostrategi,
SEB Private Banking, 08 - 763 69 75

Presskontakt:
Claes Eliasson, Press & PR, SEB
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.