Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Centralbanker dirigerar tillväxtmaskineri i otakt

I en rekordskuldsatt värld lägger USA nu i en högre växel medan eurozonen - där ljusglimtar uppenbaras - alltjämt utmanas av stora ekonomiska, sociala och politiska påfrestningar. I Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (BRIC) ifrågasätts samtidigt ekonomiernas förmåga att rebalansera tillväxtmotorn utan avbrott. I väst prövar centralbankerna nya kommunikativa grepp och signalsystem för penningpolitiken, och huspriserna är på väg upp på flera håll.

Ser vi slutet på eurokrisen eller förblir Europas beslutsprocesser förlamade av politiska val? Hur allvarlig är egentligen BRIC-ländernas inbromsning? Lyckas Fed sjösätta en exitpolitik anpassad till både USA:s och omvärldens divergerande ekonomiska och finansiella förutsättningar? Hur reagerar långräntor och börs i denna komplexa miljö?  

Den svenska konjunkturbotten är passerad - det är hushållen som sitter bakom ratten. Men arbetslösheten är hög. Nedräkningen är i gång till Sveriges supervalår 2014. Regering och opposition är delad i frågan om finanspolitikens uppgift i rådande konjunkturläge. Och Riksbankens dilemma förvärras av fortsatt låg inflation och ökande hushålls-skulder.

Vilken ränteväg väljer Riksbanken och kan nya policyverktyg förlänga Sveriges ultralätta penningpolitik? Hur mycket vågar regeringen satsa i höstbudgeten - och hur kontrar oppositionen? Och varför stärks inte kronan när tillväxtindikatorerna börjat peka uppåt?

   

Tid:     Tisdagen den 27 augusti 2013
   Publicering av Nordic Outlook kl.09.00
   Pressträffen startar kl. 09.05
Plats: Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se, tel 070-698 48 58 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67
  


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 596 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 387 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv.