Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar Investment Outlook:
Stigande värden i sikte

Kapitalmarknaderna är på god väg framåt. Kurserna rör sig uppåt på aktiemarknaderna och känslan av ett ekonomiskt tillfrisknade från åren av kriser har förstärkts. Men bilden är, som alltid, komplicerad och väcker frågor.  

En av dem är om den ovanliga penningpolitik vi ser skapar en bättre reell efterfrågan, eller bara lyfter värden på marknaderna? Kursrörelserna vi nu ser är i och för sig normala, marknaderna rör sig före resultaten, men om resultaten uteblir mjuknar sannolikt marknaderna igen. I detta nummer av Investment Outlook reflekterar vi kring dessa frågeställningar. Vi belyser centralbankspolitikens roll för konjunkturen, dess metoder och effekter med koppling till dagens konjunktur, och beskriver även vad vi ser i siktet framöver.

Teman i denna utgåva:
Likviditet driver marknader och konjunktur: Den tidigare hårt åtstramande finanspolitiken i främst europeiska problemländer är nu på väg att ersättas med en mindre stram politik. Framöver kommer således den ekonomiska politiken sammantaget att ge mer bränsle åt konjunkturen. Vår bedömning är därför att de senaste årens säsongsmönster är brutet, och att en ganska mild konjunkturavmattning under våren och försommaren följs av en gradvis starkare tillväxt som sträcker sig in under 2014.

Nya drivkrafter -  från investeringar till konsumtion: Att identifiera ekonomiska drivkrafter är helt centralt för att skapa avkastning. I detta tema analyseras hur investeringar och konsumtion kan ge en förändrad råvarucykel.

Tid: Tisdagen den 28 maj 2013
Pressträffen startar kl. 10.00 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: SEB Sveavägen 2, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 5319 så snart som möjligt.

Välkommen!

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 580 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 374 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.