Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar Investment Outlook:
Det våras för aktierna

Utsikterna för världsekonomin har blivit bättre vilket lett till uppgång på aktiemarknaderna världen över de senaste månaderna. SEB:s experter tror att uppgången är hållbar och i den senaste upplagan av Investment Outlook berättar de varför.

I rapporten ger experterna sin syn på tillväxten framöver och diskuterar samtidigt vilka risker - ibland relaterade till den ekonomiska utvecklingen - som investerare behöver ta för att hitta god avkastning.

Rapporten behandlar också hur mycket av utvecklingen på de finansiella marknaderna som styrs av rationell och genomtänkt analys och hur mycket känslor och psykologi inverkar.

Dessutom gör experterna en grundlig genomgång av förutsättningarna för de sju tillgångsslag (aktier, räntor, hedgefonder, fastigheter, private equity, råvaror och valutor) som SEB använder i portföljer och rådgivning.

Tid: Tisdagen den 5 mars 2013
Pressträffen startar kl. 10.00 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: SEB Sveavägen 2, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 5319 så snart som möjligt.

Välkommen!

Hans Peterson, Global Head Investment Strategy, Chief Investment Officer
Lars-Gunnar Aspman, Senior Macro Analyst

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.