Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook:
Ökande tryck i global penningpump - risk för övertryck?

Världsekonomin rör sig vingligt framåt på låg tillväxtväxel. De stora centralbankerna hjälper såväl ekonomin som det finansiella systemet med historiskt expansiv penningpolitik. Flera börser har nått rekordhöjder och bostadspriser stiger. KPI-inflation och inflationsförväntningar är likväl tama. USA:s återhämtning ser fortsatt stabil ut trots budgetbråk. Samtidigt finns frågetecken kring om tillväxtekonomierna utgör ett nytt hot mot global tillväxt. Och eurozonen dras - trots tecken på bottenkänning - med ökade deflationsrisker.  

När kan Fed enas om att trappa ned obligationsköpen och vilka blir konsekvenserna för långräntorna i USA och resten av världen? Hur stor är risken att USA:s kongress inte kan enas kring budgeten och att landet ställer in betalningarna i början av 2014? Hur allvarlig är deflationsrisken för eurozonen och ska vi räkna med att ECB sjösätter traditionell QE-politik i ett EU som riskerar att gå i politiskt baklås inför EU-valet? Hur okonventionell behöver även finanspolitiken bli för att ge en hållbar lösning på länders skuldproblem? Hur ska regimen i Peking få Kinas ekonomi att uppnå stabilitet på ett tryggt sätt ekonomiskt, finansiellt och politiskt?

Även Sverige har gått på överraskande låg tillväxtväxel 2013. Låg investeringsaktivitet i Europa och starkare krona har pressat delar av exportindustrin. Hushållens ekonomiska och finansiella ställning fortsätter dock att förbättras med hjälp av låga räntor, skattesänkningar, reallöneökningar och stigande börskurser och huspriser. Men hushållens skuldsättning är kvar på en historiskt och internationellt sett hög nivå vilket oroar Riksbank och regering.

Är Riksbanken tillfreds med att huvudansvaret för hushållens skuldsättning flyttas över till Finansinspektionen? Hur ska Riksbanken hantera den låga inflationen utan växande kritik i den penningpolitiska debatten? Hur påverkas kronan av Riksbankens vägval? Är Alliansens femte jobbskatteavdrag rätt metod att lyfta tillväxten? Vill regeringen ställa ut nya reformlöften redan efter årsskiftet? Kan börsen sätta nya rekord?  

Tid: Tisdagen den 26 november 2013
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
Pressträffen startar k. 10.05
Plats: Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se, tel 070-698 48 58 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 569 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 427 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv.