Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar Eastern European Outlook

Världsekonomin har stabiliserats sedan i våras och en USA-ledd gradvis återhämtning är på väg. Stärkta indikatorer tyder även på att tillväxten nu sakta återvänder i eurozonen. Vad betyder en förbättrad omvärldsmiljö för Östeuropa? Är en varaktig vändning förestående även där? Kan regionen äntligen skaka av sig krisen i eurozonen, som hämmat tillväxten i främst södra och centrala delar av Östeuropa?

Samtidigt har emerging markets, inklusive Östeuropa, skakats om rejält på finansmarknaden av oron runt amerikanska centralbanken Feds kommande exitpolitik, dvs nedtrappning av penningpolitisk stimulans. Hur har Östeuropa klarat denna turbulens och påverkar den tillväxtutsikterna?

Ett nytt orosmoln har också dykt upp för Östeuropa senaste halvåret: rysk ekonomi har bromsat rejält trots höga oljepriser. Hur allvarlig är inbromsningen? Reformerna går trögt och den demografiska utvecklingen oroar; ska man därför räkna med en bestående lägre BNP-tillväxt än tidigare?

Utsikterna för polsk ekonomi ljusnar samtidigt. Polen är ett av få länder som lyckats undgå recession även under den senaste globala krisen. Är landet åter på väg att återta stjärnstatus i Östeuropa efter en oväntat skarp tillväxtinbromsning senaste året?

Baltikum, som var i djup kris 2008-2010, har varit i EU:s tillväxttopp sedan 2011. Men Estland har slirat betänkligt på sistone; är det en tillfällighet? Fortsätter Lettland och Litauen, bara lätt dämpade av försvagad omvärld, att tuffa på? Lettland går planenligt med i euron 2014. Klarar även Litauen sitt mål om euroanslutning 2015 eller fallerar landet på Maastrichts inflations- och/eller budgetkrav?

I Ukraina går pilarna åt fel håll. Landet är på nytt i ett krisläge, om än inte lika djupt som 2009. Används devalveringsvapnet? Och ställer IMF upp med nya nödlån?

Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa. Rapporten presenteras av Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook och ansvarig för Baltikum- och Polenanalysen, samt Andreas Johnson, ansvarig för Ryssland och Ukraina.

Tid: Onsdagen den 9 oktober 2013 kl 09.00
Publicering av Eastern European Outlook kl. 09.00
Plats:SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Välkomna!

För mer information: Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26
Presskontakt: Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se 070-698 48 58

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 3o juni 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 596 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 387 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB www.sebgroup.se.