Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar Investment Outlook:
Köp Europa, håll ögonen på Japan

I den här upplagan av Investment Outlook skriver vi bland annat om Europa, som är en region med goda förutsättningar att vara en bra investering i höst. Europeiska Centralbanken är fortfarande noga med att ekonomin behöver stöd, men allt talar för att recessionen är till ända.

Vi skriver också om den något bortglömda jätten Japan, som vi anser behöver belysas av flera skäl. En ny grund håller på att läggas av premiärminister Abe genom Abeonomics. Om Japan får fart på sin efterfrågan kommer det att vara en viktig impuls för hela världen.

Vi är i en aktiefas som är speciell på det sättet att obligationsräntorna är på väg uppåt, under ganska lång tid. Det innebär att den naturliga portföljkomponenten obligationer riskerar att ge negativ avkastning i marknadsvärderade termer. Det innebär att vi måste vara noga med löptiderna, och att titta på andra sätt att diversifiera våra portföljer.

Återhämtningar efter finanskriser är utdragna, och under hösten fortsätter byggstenarna för en normalisering att läggas på plats. Under processen, som tar tid, kommer marknaderna vara volatila, men där i skapas också möjligheterna.

Dessutom redovisas en genomgång av sju tillgångsslags möjligheter att ge avkastning under de närmaste 12 månaderna, och vilken risk (volatilitet) dessa tillgångsslag bedöms ha.

Vi kommer också att gå igenom de bästa investeringscasen SEB ser mot bakgrund av det aktuella läget på de finansiella marknaderna.

VÄLKOMMEN!

Tid: Tisdagen den 17 september 2013
Pressträffen startar kl. 10.00 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: SEB Sveavägen 8, Stockholm

Anmäl gärna ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 53 19 så snart som möjligt.

För mer information kontakta:Presskontakt:
Hans Peterson, chef allokering Claes Eliasson, Press & PR
08-763 69 21076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
Ann Grevelius, chef investeringsstrategi
08-763 63 04