Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållen tror på fortsatt het bostadsmarknad

Synen på bostadsmarknaden är oförändrad. Det visar SEB:s Boprisindikator för december som presenteras idag. Boprisindikatorn ligger kvar på sin högsta nivå sedan juli 2007. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,25 procent om  ett år och bara sex procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 65 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 64 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 12 procent, att jämföra med 11 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 16 procent, jamfört med 17 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i decembermätningen på 53, samma nivå som förra månaden.

  • Bostadsmarknaden är fortsatt het. Låga räntor, en stark börhöst och bra realinkomster verkar väga tyngre för hushållen än diskussionen om ökade amorteringskrav och risk för bostadsbubbla. Därmed ligger boprisindikatorn kvar på 53 vilket är det högsta värde vi sett sedan rekordåret 2007, säger SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson. 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,25 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,25 procent, det vill säga 7 punkter under förra månadens nivå.

  • Hushållen har stärkts ytterligare i sin uppfattning att de låga räntorna kommer att bestå ett bra tag framöver, säger Jens Magnusson.  

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

Optimismen fortfarande störst i  Stockholm men spirar i Västra Götaland och Norrland

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 69 i Stockholmsområdet, att jämföra med 68 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 37 en nedgång från 38 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 57, fyra enheter högre än i novembermätningen.  (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna)

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 26 november till 4 december.

  

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

dec-12jan-13feb-13mar-13apr-13maj-13jun-13jul-13aug-13sep-13okt-13nov-13dec-13
272435454538424551505353

  

För mer information kontakta

Jens Magnusson, privat- och välfärdsekonom

070-210 22 67

jens.magnusson@seb.se

  
Presskontakt SEB

Claes Eliasson

076-396 53 19

claes.eliasson@seb.se