Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållen ser mer positivt på bostadsmarknaden

Hushållen har blivit mer positiva till bostadsmarknaden. Fler än tidigare tror på stigande bostadspriser och färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för januari som presenteras idag. Hushållen tror att reporäntan ligger på  drygt 1 procent om ett år och åtta procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 36 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 35 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 29 procent, att jämföra med 33 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 29 procent, att jämföra med 26 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i januarimätningen på plus 7, en uppgång med fem enheter sedan förra månaden.

  • Riksbankens sänkning av reporäntan i december ligger med stor sannolikhet bakom hushållens mer optimistiska syn på bostadspriserna. Uppenbarligen väger lägre räntor, som påverkar bomarknaden positivt, just nu tyngre för hushållen än risken för högre arbetslöshet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.


Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,07 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,07 procent, att jämföra med 1,34 procent i decembermätningen.

  • Efter Riksbankens sänkning räknar nu hushållen med att reporäntan ligger kvar på dagens nivå hela det kommande året, säger Gunilla Nyström.


Åtta procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar åtta procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med fyra procent förra månaden.

Skåningar räknar med fallande bostadspriser
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på minus 13 i Skåne, att jämföra med minus 4 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på plus 19, att jämföra med plus 18 förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 2 till 10 januari 2013.


Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 juli-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13
-17 -13 1 15 20 13 14 18 11 10 15 2 7

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom   
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Eva Odefalk, presskontakt
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se