Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB första svenska bank att erbjuda kunder fond för mikrolån

Ett 20-tal institutionella kunder har hittills investerat i fonden, pengar som ska användas för att finansiera mikrolån till småföretagare och entreprenörer i Sydamerika, Afrika och Asien. "Det är ett sätt för kunderna att få en bra riskspridning och stabil avkastning, samtidigt som pengarna används för att göra något bra", säger fondens förvaltare Viktor Andersson.

Mikrolån är en växande finansieringsform i främst utvecklingsmarknader. Med hjälp av mikrolån kan människor som står utanför det normala finansiella systemet låna pengar för att köpa exempelvis maskiner, verktyg, fordon eller lokaler för att komma igång med en verksamhet och skapa sysselsättning.

Enligt Världsbanken är det mer än 120 miljoner människor runt om i världen som på detta sätt har fått tillgång till basala finansiella tjänster som de annars skulle ha varit exkluderade från.

- Intresset har varit stort och framtiden för mikrofinansieringsprodukter ser ljus ut. Det är ett nytt tillgångsslag för de flesta så det har varit många frågor när vi presenterat fonden vilket varit roligt, det vittnar om en nyfikenhet hos kunderna, säger Viktor Andersson, förvaltare SEB Microfinance Fund.

I juni öppnade fonden för de första investeringarna och i september öppnas ett nytt fönster. Därefter kommer fonden att stängas för nya investeringar och pengarna är låsta i fem år.

De pengar som investeras kommer att lånas ut till ett 30-tal mikrofinansieringsinstitut runt om i världen. Dessa väljs ut efter ett antal kriterier som socialt ansvarstagande, god kreditkvalitet och en diversifiering mellan olika regioner, länder och valutor.

- Som investering ger mikrolån en stabil avkastning med låg risk. Fonden erbjuder också en bra riskspridning eftersom mikrolån har liten korrelation med traditionella tillgångsslag. Det som händer på Wall Street, i Hongkong eller i Värtahamnen har lite att göra med situationen för en gatuförsäljare i Phnom Penh, en taxichaufför i Mombasa eller en bonde i Peru, säger Viktor Andersson.

För mer information, kontakta
Viktor Andersson, förvaltare SEB Microfinance Fund
08 - 676 90 56
viktor.andersson@seb.se
Press & PR
Claes Eliasson,
076 - 396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 3o juni 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 596 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 387 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.