Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Första kvartalet 2013: Rörelseresultat 3 717 Mkr (3 650)

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar kvartalsresultatet:

- SEB uppvisar ett stabilt resultat i en omvärldsmiljö som präglats av förnyad oro. Osäkerheten har hållit tillbaka företagens investeringsvilja. I det dämpade affärsklimatet har vi fortsatt att skapa nya kundrelationer och stärkt vår affärsverksamhet i samtliga hemmamarknader.

- De mindre och medelstora företagen i Sverige som är mer inriktade på den inhemska marknaden har varit mer aktiva. Utlåningen till dessa företag ökade med 9 procent jämfört med för ett år sedan och sedan årsskiftet har vi fått 3 400 nya småföretagskunder.

- Vi har bibehållit vår starka motståndskraft. Idag uppgår våra samlade likviditetsresurser till 25 procent av balansomslutningen. Även kapitalkvoterna är starkare och kärnprimärkapitalrelation enligt Basel 3 uppgick till 13,8 procent. Osäkra fordringar understiger nu 1 procent av utlåningen och kreditförlustnivån är fortsatt en bra bit under 0,1 procent.

Rörelseintäkterna uppgick till 9,6 miljarder kronor, vilket var oförändrat mot samma kvartal 2012. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,6 miljarder kronor, vilket var 3 procent lägre än för ett år sedan. Rörelseresultatet uppgick till 3,7 miljarder kronor.

Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 0,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 7 baspunkter.

Det kortfristiga likviditetsmåttet var 111 procent. Likviditetsreserven uppgick till 410 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 685 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 15,3 procent enligt det gällande regelverket. Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III var 13,4 procent, och inräknat den kommande utdelningen från livrörelsen så var den 13,8 procent.

Räntabiliteten uppgick till 11,0 procent och vinst per aktie 1:37 kr.

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här:
http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations/Presentations/Interim/PressConference_2013_Q1.pdf

Ladda ner Fact Book här:
http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations/Factbook/2013_Q1_factbook.pdf

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars  2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 580 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 374 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv