Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Eastern European Outlook: Gradvis återhämtning - de stora divergerar

Nästan alla länder i Östeuropa har i höst inlett en ekonomisk återhämtning efter att ha bottnat ur under andra kvartalet 2013, i linje med mönstret i Västeuropa. Återhämtningen under de närmaste två åren blir måttlig. Lettland och Litauen fortsätter att växa snabbast i regionen, och i EU. De tre största ekonomierna divergerar: fundamentalt sett relativt starka Polen återfår sin stjärnstatus efter en oväntat djup tillväxtsvacka, ett Ryssland i alltmer behov av reformer har växlat ned till en lägre tillväxt än vad som gällde före den globala krisen, ett pressat Ukraina devalverar sig ur en akut kris. Detta skriver SEB i en ny utgåva av Eastern European Outlook.

"Ryssland och Ukraina står inför betydande utmaningar; Ryssland att höja sin långsiktiga tillväxtpotential, Ukraina att hantera en akut kris som är under uppsegling i vinter. Annars är den allmänna ekonomiska bilden av Östeuropa att det nu håller på att ljusna. Tillväxten framöver gynnas av god reallönetillväxt och att regionen nu kan börja skaka av sig krisen i eurozonen som hämmat tillväxt och skapat oro i banksystem i framför allt centrala och södra delar av Östeuropa" säger Mikael Johansson, chef för Östeuropa-analysen på SEB och chefredaktör för Eastern European Outlook.

I de flesta östeuropeiska länder drivs konjunkturuppgången initialt av främst växande privat konsumtion men även av ökad export. Konsumtionen stärks av god reallönetillväxt, mycket till följd av fortsatt låg inflation. Arbetslösheten fortsätter gradvis ned i Baltikum, är relativt oförändrad i Polen och Ukraina samt stiger svagt i Ryssland. Exporten får näring av gradvis ökad extern efterfrågan, särskilt från Tyskland.

Investeringarna vänder uppåt först efter hand på grund av kvardröjande osäkerhet om tillväxtutsikter internationellt och i regionen i kombination med långsamt upptinande kreditförhållanden. I främst de centrala och södra delarna av Östeuropa har kreditvillkoren hittills varit onormalt strama på grund av krisen i eurozonen och det relativt stora utlandsägandet av banker.

Detta är BNP-prognoserna för de sex länder som Eastern European Outlook (EEO) täcker:

  • Rysslands tillväxt varvar upp något från 1,7 procent i år till 3,0 procent 2015. Prognoserna ligger under konsensus, i likhet med EEO i mars 2013. Ett sjunkande oljepris (till 100 USD/fat om två år) ger lägre tillväxtstöd än tidigare."Ekonomin slår redan i resurstaket och arbetskraftsbristen väntas öka. Samtidigt blir det svårt att vända den negativa demografiska trenden; sannolikt behövs mer invandring. Sammantaget krävs omfattande reformer för att lyfta tillväxtpotentialen till president Putins mål på 5-6 procent" konstaterar Andreas Johnson, ansvarig för Ryssland- och Ukraina-analyserna.
  • Polen repar sig nu tydligt från en djup inhemsk svacka och går mot en bredbaserad och god återhämtning. I år ökar BNP med 1,5 procent och 2014-2015 med 3,1 respektive 3,5 procent; det senare är i nivå med potentiell tillväxt. Prognoserna är kvar över konsensus. Centralbankens kraftiga räntesänkningar bidrar till återhämtningen; låg inflation under målet gör att en räntehöjning kommer först i slutet av 2014.
  • Ukraina är hårt pressat av stort bytesbalansunderskott, låg valutareserv och sviktande utländskt förtroende. Valutan devalveras med minst 10 procent i början av 2014 samtidigt som ett nytt nödlån från IMF erhålls. BNP faller med 0,8 procent i år och trots devalveringen blir tillväxten beskedliga 2,0 respektive 3,4 procent 2014-2015.
  • Estlands tillväxt rasar till 1,3 procent i år i spåren av fallande offentliga investeringar samt sviktande export delvis till följd av svag finsk utveckling. Fortsatt nedgång i EU-stödmedel ger svag investeringsprofil vilket bidrar till att BNP-tillväxten blir måttliga 2,6 respektive 2,9 procent de kommande åren.
  • Lettland fortsätter att växa snabbast av alla EU-länder, med 4,0 procent i år och med 4,8 procent per år 2014-2015. I likhet med de övriga baltstaterna är ekonomin åter i god balans efter den djupa nedgången 2008-2010, men svag investeringsutveckling oroar.
  • Litauens BNP ökar med 3,8 procent i år, 3,5 procent 2014 och 4,5 procent 2015. Efter den senaste tidens skarpa nedgång i inflationen överväger nu sannolikheten att Litauen - som sista baltstat - konverterar till euron 2015, enligt regeringens plan.
För mer information kontakta
Mikael Johansson, chef Östeuropa-Analys,
SEB Ekonomisk  Analys
08-763 8093, 070-372 2826
mikael.johansson@seb.se

Andreas Johnson, SEB Ekonomisk  Analys
08-763 8032, 073- 523 7725
andreas.johnson@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
08-763 9947, 070-698 4858
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 596 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 387 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.