Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Andra kvartalet 2013: Rörelseresultat 4 783 Mkr (3 889)

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar kvartalsresultatet:

  • SEB:s kvartalsresultat är ett bevis på att våra investeringar för att bredda verksamheten och kundbasen börjat ge resultat. 

  • Vi ser ett lite mer positivt affärsklimat för våra kunder och att aktivitetsnivåerna ökar. SEB har fortsatt bredda kundbasen i samtliga marknader. 
  • Vi har stärkt kapitalkvoterna ytterligare och samtidigt höjt lönsamheten. Vi är övertygade om att vägen till en konkurrenskraftig och uthållig lönsamhet går genom att utveckla långsiktiga kundrelationer.

Rörelseintäkterna uppgick till 10,6 miljarder kronor, vilket var 7 procent högre än samma kvartal 2012 och upp 11 procent mot föregående kvartal. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,6 miljarder kronor, vilket var 3 procent lägre än för ett år sedan och oförändrat från föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 4,8 miljarder kronor, vilket var 23 procent högre än samma kvartal 2012 och upp 29 procent mot föregående kvartal.

Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 0,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 9 baspunkter. Problemlånen var 24 procent lägre än för ett år sedan.

Det kortfristiga likviditetsmåttet var 114 procent. Likviditetsreserven uppgick till 411 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 686 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 16,1 procent enligt det gällande regelverket. Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III var 14,2 procent.

Räntabiliteten i kvartalet uppgick till 14,0 procent och vinst per aktie 1:73 kr.

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här:
http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations/Presentations/Interim/PressConference_2013_Q2.pdf

Ladda ner Fact Book här:
http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations/Factbook/2013_Q2_factbook.pdf

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 596 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 387 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv