Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Allt fler hushåll tror på högre bostadspriser

Stockholm 11  november 2013

Synen på bostadsmarknaden blir alltmer positiv. Det visar SEB:s Boprisindikator för november som presenteras idag. Boprisindikatorn når sin högsta nivå sedan juli 2007. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,32 procent om  ett år och sex procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 64 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 62 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 11 procent, att jämföra med 12 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 17 procent, att jämföra med 18 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i novembermätningen på 53, en ökning med tre enheter jämfört med förra månaden.

- Bostadsmarknaden blir allt hetare. Hushåll med stark framtidstro, starka balansräkningar och goda inkomster i kombination med låga räntor, lågt bostadsbyggande och stigande börskurser förklarar att Boprisindikatorn når sin högsta nivå på drygt sex år, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,32 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,32 procent, det vill säga 4 punkter under förra månadens nivå.

- Hushållen räknar med fortsatt låg reporänta ett bra tag framåt, säger Gunilla Nyström

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent, att jämföra med fem procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

Optimismen ökar kraftigt i Stockholm

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 68 i Stockholmsområdet, att jämföra med 62 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 38 en nedgång från 42 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 53, två enheter högre än i oktobermätningen  (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 29 oktober till 6 november.Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13
15 2 7 24 35 45 45 38 42 45 51 50 53

För mer information kontakta

Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt

Claes Eliasson
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se