2013-01-18 13:23

Inbjudan - SEB:s bokslutskommuniké för 2012

Torsdagen den 31 januari, klockan 07:00, offentliggörs SEB:s bokslutskommuniké för 2012. I tillägg kommer presentationsmaterial och "Fact Book" finnas tillgängliga på www.sebgroup.com/sv/ir.

I samband med delårsrapporten inbjuds till följande informationstillfällen under samma dag:

Presskonferens
Tid: 09:00
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.

Presskonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/sv/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Telefonkonferens
Tid: 14:00
Annika Falkengren, Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations, presenterar resultatet följt av en frågestund.

För att delta, ring +44 (0)20 7131 2799, ange konferens id:  927784, minst 10 minuter innan konferensen börjar.

Obs! Du kan registrera dig i förväg till telefonkonferensen och därmed undvika köbildning vid uppringningstillfället via följande länk: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=364824&Conf=186517

Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/sv/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Måndagen den 4 februari

Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: 08:00 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX

SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö.

Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Marie Karlsson
via e-mail marie.x.karlsson@seb.se eller telefon 08-763 90 50, så snart som möjligt.

För mer information kontakta
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations
08-763 85  01, 070-763 85 01

Viveka Hirdman-Ryrberg,
Informationsdirektör
08-763 85 77, 070-550 35 00

Anna Helsén, Presschef
08-763 99 47, 070-698 48 58

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 402 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 271 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv.