Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen tror på stark bostadsmarknad - SEB:s Boprisindikator stiger kraftigt

En växande majoritet av hushållen spår stigande bostadspriser.  Samtidigt tror färre på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för april som presenteras idag. På fyra månader har Boprisindikatorn gått från 2 till 45. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,30 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 59 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 51 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 14 procent, att jämföra med 16 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 23 procent, att jämföra med 26 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i aprilmätningen på 45, en ökning med hela 10 enheter sedan förra månaden. Det är den högsta nivån sedan november 2010.

- Hushållen är uppenbarligen trötta på krisen och räknar nu med fortsatt konjunkturåterhämtning, låga räntor ännu en tid och stark bostadsmarknad. På fyra månader har Boprisindikatorn gått från 2 till 45, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,30 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,30 procent, att jämföra med 1,29 procent i marsmätningen.

- Hushållen litar på Riksbanken och räknar med att det dröjer innan reporäntan börjar höjas, säger Gunilla Nyström.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent, att jämföra med sju procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

Boprisindikatorn för Skåne för tredje månaden över nollstrecket

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på plus 13 i Skåne, att jämföra med 7 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på plus 55, att jämföra med plus 41 förra månaden, (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna) I Västra Götaland är indikatorn 46 jämfört med 36 i marsmätningen. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 26 mars till 3 april 2013.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

apr-12 maj-12 jun-12 juli-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13
15 20 13 14 18 11 10 15 2 7 24 35 45

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson, presskontakt
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se