Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen ser fortsatt optimistiskt på bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator ligger kvar på samma nivå som förra månaden

En majoritet av hushållen spår stigande bostadspriser. Boprisindikatorn ligger kvar på 45, samma nivå som i april. Marginellt färre tror på stigande priser och marginellt färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för maj som presenteras idag. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,2 procent om ett år och endast tre procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 58 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 59 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 13 procent, att jämföra med 14 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 24 procent, att jämföra med 23 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på 45, samma nivå som förra månaden.

- Hushållen fortsätter att ha en stabilt positiv syn på bostadsmarknaden, men uppbromsningen av Boprisindikatorn talar för en lugn prisutveckling nationellt snarare än något boprisrally, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,21 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,21 procent, att jämföra med 1,30 procent i aprilmätningen.

- Hushållen har uppfattat att återhämtningen i konjunkturen går långsamt och att Riksbanken räknar med att det kommer att dröja längre än tidigare prognostiserat innan reporäntan börjar höjas, säger Gunilla Nyström.

Tre procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar tre procent, att jämföra med sex procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

Boprisindikatorn stiger mest i Skåne, men ligger högst i Stockholmsområdet
Boprisindikatorn stiger mest i Skåne, men ligger högst i Stockholmsområdet. Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på plus 27 i Skåne, att jämföra med 13 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på plus 63, att jämföra med plus 55 förra månaden, I Västra Götaland är indikatorn 47 jämfört med 46 i aprilmätningen.  (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna)

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 29 april till 7 maj 2013.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

maj-12 jun-12 juli-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-12 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13
20 13 14 18 11 10 15 2 7 24 35 45 45

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson, presskontakt
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se