Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen något mer avvaktande till bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator faller tillbaka

Färre hushåll än tidigare spår stigande bostadspriser och fler tror på fallande priser. Fortfarande är det dock en majoritet av hushållen som förväntar sig stigande bostadspriser. Det visar SEB:s Boprisindikator för juni som presenteras idag. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,19 procent om ett år och endast tre procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 55 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 58 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 17 procent, att jämföra med 13 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 21 procent, att jämföra med 24 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i junimätningen på 38, sju enheter lägre än förra månaden.

- Hushållen räknar fortsatt med stigande bostadspriser. Men svag konjunktur och svagare börsutveckling den senaste tiden ligger sannolikt bakom den mer dämpade synen på prisutvecklingen, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,19 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,19 procent, att jämföra med 1,21 procent i majmätningen.

- Hushållen förväntar sig fortsatt låga och stabila räntor, säger Gunilla Nyström.

Tre procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar tre procent, samma andel som förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

Boprisindikatorn stiger mest i Skåne, men ligger fortsatt högst i Stockholmsområdet

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på plus 33 i Skåne, att jämföra med 27 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på plus 57, att jämföra med plus 63 förra månaden, I Västra Götaland är indikatorn 43 jämfört med 47 i majmätningen. (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna)

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 28 maj till 5 juni 2013.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

jun-12 juli-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-12 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13
13 14 18 11 10 15 2 7 24 35 45 45 38

För mer information, kontakta:

Gunilla Nyström, privatekonom

070-762 15 34

gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt

Claes Eliasson, presskontakt

076-396 53 19

claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 580 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 374 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.