Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen marginellt mindre positiva till bostadsmarknaden

Den optimistiska synen på bostadsmarknaden försämras marginellt. Det visar SEB:s Boprisindikator  för oktober som presenteras idag. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,36 procent om  ett år och fem procent planerar att binda räntan.

Såväl andelen som tror på stigande som andelen som tror på fallande priser ökar något. Men andelen som tror på fallande priser ökar mer. Av de tillfrågade hushållen svarar 62 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 61 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 12 procent, att jämföra med 10 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 18 procent, att jämföra med 20 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i oktobermätningen på 50, en minskning med en enhet jämfört med förra månaden.

- Boprisindikatorn har stigit kraftigt under hela året och nått en historiskt hög nivå. Att den nu faller marginellt beror sannolikt främst på svagare börsutveckling de senaste veckorna, men diskussionen om behovet av en starkare amorteringskultur kan också spela in. Fortfarande är dock synen på bostadsmarknaden tydligt positiv, indikerande fortsatt stigande priser den närmaste tiden , säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,36 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,36 procent, det vill säga 1 punkt över förra månadens nivå.

-  Hushållen räknar med stabilt låg kort boränta ett bra tag framåt, säger Gunilla Nyström.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem procent, att jämföra med sju procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

Optimismen ökar i Stockholm

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 62 i Stockholmsområdet, att jämföra med 59 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 42 en uppgång från 38 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 51, en enhet lägre än i septembermätningen. (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna)

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 24 september till 2 oktober 2013.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13
10 15 2 7 24 35 45 45 38 42 45 51 50

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson, presskontakt
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se