Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen betydligt mer positiva till bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator stiger kraftigt

Hushållen ser allt ljusare på bostadsmarknaden. Fler än tidigare tror på stigande bostadspriser och färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för  februari som presenteras idag. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,24 procent om ett år och åtta procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 44 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 36 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 20 procent, att jämföra med 29 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 28 procent, att jämföra med 29 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i februarimätningen på plus 24, en uppgång med hela 17 enheter sedan förra månaden. Det är den högsta nivån sedan juni 2011.

- Varslen på arbetsmarknaden har bromsat upp och börsen har utvecklats starkt den senaste tiden. Hushållen tolkar uppenbarligen dessa faktorer som att en konjunkturåterhämtning är på väg och spår därför både högre bostadspriser och högre reporänta framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,24 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,24 procent, att jämföra med 1,07 procent i januarimätningen.

- Hushållen räknar med att Riksbanken har sänkt färdigt för den här gången och att en första reporäntehöjning väntar under det kommande året, säger Gunilla Nyström.

Åtta procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar lika stor andel som förra månaden, åtta procent, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden,

Boprisindikatorn för Skåne över nollstrecket
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på plus 1 i Skåne, att jämföra med minus 13 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på plus 28, att jämföra med plus 19 förra månaden, (  genomsnittliga värden av de två senaste månaderna)

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 29januari till 6 februari 2013.


Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 juli-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13
-13 1 15 20 13 14 18 11 10 15 2 7 24

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson, presskontakt
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se