Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Deloitte/SEB: Ny optimism i företagen, men nya jobben uteblir

Nio av tio svenska finanschefer tycker affärsläget  är normalt eller bättre än normalt, vilket innebär att de är betydligt mer optimistiska nu jämfört med för sex månader sedan. Det framgår av en undersökning som konsultbolaget Deloitte och SEB gjort tillsammans.

Undersökningen - Deloitte/SEB CFO Survey - visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten. Svaren på samtliga områden är mer positiva jämfört med förra undersökningen från februari. Överkapacitet och bristande efterfrågan är det som bekymrar finanscheferna mest, vilket kan hålla tillbaka viljan att nyanställa det närmaste halvåret.

- Sammantaget har vi gått från försiktighet till stabilitet, och vi ser att planerna blir mer strategiska istället för defensiva. Investeringarna sker till exempel i företagsförvärv istället för i olika former av värdepapper. Svaren visar också att finanscheferna har större framtidstro och att tillgången till finansiering blivit bättre. Dessutom har oron för balansräkningarna minskat, säger Johan Lindgren, kreditanalytiker på SEB.

Nästan 70 procent av finanscheferna tror på högre kapacitetsutnyttjande under de närmaste 12 månaderna och Norden anses ha bäst förutsättningar för tillväxt.

- Det starkare självförtroendet och en positiv syn på tillväxtmöjligheterna kombinerat med bra tillgång till kapital och låg risknivå bäddar för en intressant höst. Dock väntas de positiva signalerna inte leda till personalökningar i Sverige på kort sikt, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte.

Den här undersökningen syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Undersökningen gjordes i augusti och innehöll totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska investeringar, arbetskraft, utsikter för valutor och räntor, finansiell styrka, och upplevd attityd till utlåning hos banker och finansinstitut. Finanschefer på några av Sveriges största företag har svarat. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se.

För mer information kontakta
Johan Lindgren
Credit Strategist,
Credit Strategy, Trading Strategy
+46 8-506 231 64
johan.y.lindgren@seb.se
  
Presskontakt
Anna Helsén, Press Officer
+46 70 698  48 58
anna.helsen@seb.se
Tom Pernodd
Partner, Deloitte
+46-75-246 30 60
tpernodd@deloitte.se
Christer Ahlgren, counselor, Clients & Markets, Deloitte
+46 708 14 23 20
christer.ahlgren@deloitte.se