Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Välkommen till Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 29 mars 2012

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma äger rum torsdagen den 29 mars 2012 kl 14.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats, www.sebgroup.sen, fredagen den 24 februari 2012. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 24 februari 2012.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.se och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm från och med den 24 februari 2012.

Bilaga:

Kallelse till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2012

För mer information kontakta

Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör,
08 - 763 8577

Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations,
08 - 763 8501
Presskontakt

Anna Helsén, Presschef
08 - 763 9947 anna.helsen@seb.se 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 363 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se