Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning för SEB utsedd

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas torsdagen den 21 mars 2013.

De fyra till röstetalet största ägarna som önskar utse representant har utsett nedanstående personer att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Petra Hedengran, Investor, ordförande
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Hans Wibom, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 36,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

En av de oberoende styrelseledamöterna i SEB ska adjungeras till valberedningen. SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2013. De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.se under rubriken "Årsstämma".

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Group Legal KA2, 106 40 Stockholm, senast den 4 januari 2013.
   

För mer information :
Viveka Hirdman-Ryrberg, informationsdirektör,
08-763 85 77, 070-550 3500
Ulf Grunnesjö, IR-chef, 08-763 8501,
070-763 8501

   
Presskontakt:
Anna Helsén, Presschef
08 - 763 9947, 070 - 698 4858
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 373 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.