Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer: Hushållen blev 54 miljarder kronor rikare andra kvartalet

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 54 miljarder kronor till 7 356 miljarder kronor under det andra kvartalet 2012. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ligger kvar på cirka 28 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

  • Banksparande och högre bostadsvärden ligger bakom förmögenhetsförstärkningen, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Trots stigande förmögenhet är det en bit kvar till förra toppnivån på 7 480 miljarder, vilken noterades fjärde kvartalet 2010. Under det andra kvartalet 2012 sjönk Stockholmsbörsen med 6,5 procent. Hushållens upplåning fortsatte att öka, men den årliga ökningstakten avtog. I årstakt ligger skuldökningen nu på 4,4 procent, en nedgång från 6,3 procent föregående år. Inte sedan fjärde kvartalet 1996 har den årliga skuldökningstakten i procent räknat varit så låg som nu. 

  • Lugnare bostadsmarknad och en allmänt mer försiktig inställning hos hushållen till nya lån ligger bakom den allt lägre skuldökningen, säger Gunilla Nyström.
     

Hushållens tillgångar och skulder, andra kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet, 2012-06-30 7 356
Varav tillgångar 10 255
Varav skulder 2 899
Förändring nettoförmögenhet, kv2 +54
Varav tillgångar +88
Varav skulder - 34
Nysparande, kv2 +44
Värdeförändring direktägda aktier, kv2 -52
Värdeförändring bostäder, kv2 +73
Värdeförändring övrigt, kv2 +23

Nysparandet under andra kvartalet bestod nästan uteslutande av banksparande.

  • Eurokris och lågkonjunktur har fått hushållen att spara extra. Och en mer skeptisk syn till börsen gör att hushållen väljer bankkontot i första hand, säger Gunilla Nyström.

Fördelning av nysparandet andra kvartalet, miljarder kronor

Banksparande +44
Försäkringssparande +4
Fondsparande -1
Obligationssparande -3
Premiepensionssparande  0
Nysparande totalt +44

Fördelning av hushållens tillgångar, 2012-06-30

Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv1 2012, %
Ränterelaterat 2 977 +3,6
Aktierelaterat 2 942 -2,9
Bostäder 4 336 +1,7

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

30/6-2012 31/3-2012
Swedbank 14 14,3
SEB 11,4 11,7
Alecta 9,9 10,1
Skandia 9,4 9,1
Nordea 8,7 8,8
Handelsbanken 8,7 8,6
AMF 7,8 7,9
Folksam 5,6 5,6 

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-785 18 42
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se