Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2012: Stigande börs och bostadspriser gjorde hushållen rikare

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 217 miljarder kronor till 7 731 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2012. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ligger kvar på cirka 27,5 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

  • Börsuppgång och något högre bostadspriser är de främsta förklaringarna till att hushållen i genomsnitt har blivit rikare, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Under det tredje kvartalet 2012 steg Stockholmsbörsen med 4,8 procent. Hushållens upplåning fortsätter att öka, men den årliga ökningstakten avtar. I årstakt ligger skuldökningen nu på 4,4 procent, en nedgång från 5,5 procent föregående år.

Den årliga skuldökningstakten i procent ligger marginellt lägre än förra kvartalet. Det är den  lägsta nivån sedan fjärde kvartalet 1996.

  • Bostadspriserna har planat ut de senaste åren och dessutom har hushållen en bekymmersam syn på ekonomin och arbetsmarknaden framöver.  Dessa faktorer är sannolikt de viktigaste skälen till att hushållen är mindre benägna än tidigare att öka sin skuldsättning, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder, tredje kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet kv3 2012 7 731
Varav tillgångar 10 662
Varav skulder 2 931
Förändring nettoförmögenhet, kv3 217
Varav tillgångar +246
Varav skulder -29
Nysparande, kv3 +12
Värdeförändring direktägda aktier, kv3 +37
Värdeförändring bostäder, kv3 +59
Värdeförändring övrigt, kv3 +138

Nysparandet under det tredje kvartalet bestod nästan uteslutande av banksparande.

  • Bankkontot är rätt sparform för buffertsparande. Men väljer hushållen bankkontot även för sitt långsiktiga sparande finns en uppenbar risk att slutresultatet blir sämre än det hade behövt bli, säger Gunilla Nyström.

Fördelning av nysparandet tredje kvartalet, miljarder kronor

Banksparande +18
Traditionellt försäkringssparande -5
Fondförsäkringssparande +4
Fondsparande -5
Obligationssparande -0
Premiepensionssparande  0
Nysparande totalt +12

Fördelning av hushållens tillgångar, 2012-09-30

Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv2 2012, %
Ränterelaterat 3 024 +1,6 %
Aktierelaterat 3 106 +4,7 %
Bostäder 4 532 +1,3 %

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

30/9-2012 30/6-2012
Swedbank 13,9 14
SEB 11,3 11,4
Alecta 10,3 9,9
Skandia 9,0 9,4
Nordea 8,9 8,7
Handelsbanken 8,7 8,7
AMF 7,7 7,8
Folksam 5,4 5,6

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-785 18 42
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se