Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2012: Börsuppgången höjde värdet på hushållens förmögenhet

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 158 miljarder kronor till 7 290 miljarder kronor under det första kvartalet 2012. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ligger kvar på cirka 28 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

  • Börsuppgång och tjänstepensionsinsättningar höjde värdet på hushållens förmögenhet under första kvartalet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Under det första kvartalet 2012 steg Stockholmsbörsen med 10,2 procent. Trots det är hushållens förmögenhet ännu inte tillbaka på förra toppnivån på 7 480 miljarder, vilken noterades fjärde kvartalet 2010.

Hushållen fortsatte att öka sina lån, men ökningstakten fortsatte att dämpas ytterligare. I årstakt ligger skuldökningen nu på 4,8 procent, en nedgång från 6,3 procent föregående år. Skuldökningen under kvartalet minskade till 0,8 procent att jämföra med 1,1 procent föregående kvartal.

  • Svalare bostadsmarknad och det oroliga omvärldsläget är sannolikt de främsta förklaringarna till att hushållen blivit allt mer försiktiga med att ta nya lån, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder, första kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet 2012 7 290
Varav tillgångar 10 155
Varav skulder 2 865
Förändring nettoförmögenhet, kv1 + 158
Varav tillgångar + 182
Varav skulder -  24
Nysparande, kv1 + 16
Värdeförändring direktägda aktier, kv1 + 72
Värdeförändring bostäder, kv1 -  26
Värdeförändring övrigt, kv4 + 120

Nysparandet under första kvartalet bestod framför allt av insättningar i tjänstepension. Banksparandet ökade också, vilket inte har skett under första kvartalet sedan 2007.

  • Hushållen brukar göra nettouttag från sina bankkonton under årets första kvartal. Att banksparandet nu visar plussiffror speglar hushållens tveksamma inställning till framtidsutsikterna, säger Gunilla Nyström.

Fördelning av nysparandet första kvartalet, miljarder kronor

Banksparande +  3
Försäkringssparande + 17
Fondsparande - 1
Obligationssparande - 3
Premiepensionssparande +/- 0
Nysparande totalt + 16

Fördelning av hushållens tillgångar, 2012-03-31

Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv4 2011, %
Ränterelaterat 2 868 - 1,6
Aktierelaterat 3 031 + 9,1
Bostäder 4 256 - 0,6

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

31/3-2012 31/12-2011
Swedbank 14,3 14,2
SEB 11,7 11,5
Alecta 10,1 9,9
Skandia 9,1 9,4
Nordea 8,8 8,9
Handelsbanken 8,6 8,5
AMF 7,9 7,7
Folksam 5,6 5,1

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-785 18 42
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se