Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2011: Fallande bopriser och ökade skulder gjorde hushållen marginellt fattigare

De svenska hushållens nettoförmögenhet minskade med 7 miljarder kronor till 7 107 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2011. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ligger kvar på cirka 28 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

- Fallande bostadspriser och ökad skuldsättning pressade ner värdet på hushållens förmögenhet men återhämtning på börsen och årets premiepensionsinsättning mildrade nedgången, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Sparbarometern visar också att värdet på hushållens nettoförmögenhet under helåret 2011 minskade med 514 miljarder kronor eller cirka sju procent.

Under det fjärde kvartalet 2011 steg Stockholmsbörsen med 8,4 procent. Hushållen fortsatte att öka sina lån, men ökningstakten fortsatte att dämpas. I årstakt ligger skuldökningen nu på 5,0 procent, en nedgång från 5,5 procent i tredje kvartalet. Skuldökningen under kvartalet ligger kvar på samma procentuellt låga nivå som förra kvartalet.

- Lägre bostadsvärden, högre räntor och en mer pessimistisk syn på framtiden har kraftigt dämpat hushållens lust att ta nya lån, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder, fjärde kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet 2011 7 107
Varav tillgångar 9 948
Varav skulder 2 841
Förändring nettoförmögenhet, kv4  -7
Varav tillgångar +24
Varav skulder - 31
Nysparande, kv4 +24
Värdeförändring direktägda aktier, kv4 +56
Värdeförändring bostäder, kv4 - 148
Värdeförändring övrigt, kv4 +92

Nysparandet under fjärde kvartalet bestod framför allt av insättningar på bankkonto exklusive premiepensionssparandet.

- Hushållen valde under kvartalet att flytta sparande från fonder till bankkonto. Utöver premiepensionsinsättningen var det faktiska nysparandet negativt, säger Gunilla Nyström.

Fördelning av nysparandet fjärde kvartalet, miljarder kronor

Banksparande + 23
Försäkringssparande +/-0
Fondsparande - 20
Obligationssparande - 11
Premiepensionssparande +32
Nysparande totalt +24

 

Fördelning av hushållens tillgångar, 2011-12-31

Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv3 2011, %
Ränterelaterat 2 903 +2,1
Aktierelaterat 2 785 +4,2
Bostäder 4 260 -3,4

 

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

31/12-2011 30/9-2011
Swedbank 14,3 14,0
SEB 11,5 11,8
Alecta 10,0 10,0
Skandia 9,4  9,5
Nordea 8,9  8,9
Handelsbanken 8,5  8,4
AMF 7,7  7,7
Folksam 5,1  5,2

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-785 18 42

Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se