Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA intressant marknad för småföretag

Nära hälften av svenska småföretag gör någon form av affärer med utlandet, och många gör affärer med USA. De som  väl kommit in på den amerikanska marknaden ser ljust på tillväxtmöjligheterna där.
Det visar SEB:s senaste Företagarpanel.

Trots att USA är en geografiskt avlägsen marknad svarar 26 procent av företagarna som gör affärer med utlandet att de köper råmaterial, arbetskraft, varor eller tjänster från USA. Och 21 procent av företagen med utlandshandel ser USA som en bra marknad för företagets produkter och tjänster. Bland de som tror på ökade utlandsaffärer tror majoriteten att det är just på den amerikanska marknaden som den största ökningen kommer.

  • Det är tydligt att de företag som har lyckats ta sig in på den amerikanska marknaden ser en ljus framtid där. Kommer man bara över den första tröskeln och börjar knyta kontakter tror jag att många blir förvånade över den potential som finns i USA, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

Glädjande nog är det många företagare som inte upplever några direkta hinder vid handel med USA. De hinder som anges är främst växelkursförändringar och tullproblem.

  • De upplevda hindren är saker det går att få hjälp med på hemmaplan: det går ordna skydd mot växelkursförändringar och det går att få bra råd kring tull- och regelfrågor, säger Ingela Hemming.

 Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen.

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 15-19 mars 2012 och besvarades av 1 470 respondenter.  

För mer information kontakta
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97

Presskontakt
Eva Odefalk,
08-763 71 24, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se