Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: Allt färre småföretag handlar med utlandet

40 procent av svenska små och medelstora företag gör någon form av affärer med utlandet, men andelen har minskat under de senaste åren. Det visar SEB:s senaste Företagarpanel. Många företag ser växelkursförändringar och tullproblem som stora hinder vid sina utlandsaffärer. 

SEB:s Företagarekonom har ställt en serie frågor om utlandsaffärer till nästan 1 500 små- och medelstora företag, och undersökningen visar alltså en fallande trend. 40 procent av företagen gör affärer med utlandet, jämfört med  44 procent för ett år sedan och 47 procent för två år sedan,

  • Det finns många affärsmöjligheter utanför Sverige som skulle kunna göra att fler företag kan växa. Eftersom trenden går i motsatt riktning, och allt fler småföretag håller sig enbart på hemmamarknaden, så är det angeläget att hitta nya sätt att hjälpa de mindre företagen med sina utlandssatsningar, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

Mätningen visar också att det är klart vanligast med någon form av utlandsaffärer bland tillverkningsföretagen. 64 procent av dem gör affärer med utlandet jämfört med 61 procent bland handelsföretagen och 29 procent bland tjänsteföretagen. Utlandsaffärer är vanligare bland företag som har funnits i tre år eller längre. Samtidigt har det skett en ökning bland utlandsaffärerna hos de "yngre" företagen.

  • Jag märker när jag träffar yngre personer som startar företag att de snabbt tittar utanför Sveriges gränser för att både köpa in produkter eller tjänster och för att hitta nya marknader, säger Ingela Hemming. Däremot verkar den ekonomiska turblens som har drabbat många företag ha lett till att mer etablerade företag har dragit ner på sina affärer med utlandet.

När vi frågar företagen vilka hinder de upplevt vid sina utlandsaffärer hamnar växelkursförändringar överst. 32 procent upplever växelkursförändringar som ett stort hinder. Därefter kommer 'tullproblem', vilket 17 procent anser vara problematiskt, och 'svårigheter att få betalt', som 15 procent av företagen upplever som problem.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen.

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 27 april till 3 maj 2012 och besvarades av 1 412 respondenter.

För mer information kontakta

Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97

Presskontakt
Elisabeth Lennhede
070-763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se