Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsredovisning publicerad på www.sebgroup.se

Följande rapporter finns idag tillgängliga på www.sebgroup.se:

SEB:s årsredovisning för 2011
SEB:s årsöversikt för 2011
SEB:s Capital Adequacy and Risk Management rapport (Pelare3)

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08 763 8577, 070 550 3500

Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations
08 763 8501, 070 763 8501

Presskontakt
Anna Helsén, Presschef
+46 (0) 8 - 763 9947, 070-6984858
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank verkar SEB alltid för att skapa värde för kunderna. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att koncernen finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. SEB betjänar mer än 4 miljoner kunder och har cirka 17 000 anställda. Den 31 december 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 363 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se