Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:Deloitte/SEB CFO Survey - Fortsatt tuffa förhållanden med minskande optimism inför framtiden

Deloitte/SEB CFO Survey visar att företagen ser en vikande konjunktur och sämre tider framför sig, men ännu är man inte där. Undersökningen visar att 25 procent av företagen har genomfört någon form av stresstest avseende en situation där euron ej längre existerar i sin nuvarande form, men att färre än 10 procent av dessa vidtagit några åtgärder för ett sådant scenario. Undersökningen visar också att företagen har missbedömt kronans värde relativt euron. Få bolag har räknat med att kronan skulle stärkas och man underskattade sannolikt också hastigheten med vilken kronan har stärkts.  Finanschefernas förväntningsbild sänks till en lägre nivå än i februari, samt även lägre än motsvarande period förra året. Vårt index får denna gång ett värde på 48.3, ned från 50.5 i februari.

Få åtgärder för förändrad eurosituation

-     Vi ville veta hur företagen såg på en eventuell förändrad situation kring euron. Det visade sig att en fjärdedel av de tillfrågade företagen säger sig ha genomfört stresstester avseende en situation där euron inte längre finns kvar i sin nuvarande form. Dock har mindre än 10 procent anpassat sin verksamhet till ett sådant scenario. Det skulle kunna betyda att företagen bedömer risken förknippad med detta som låg, eller att det antingen är för dyrt eller svårt att vidta åtgärder. Om man är pessimistisk och vill vända på det, så kan man kanske se det som att mer än 90 procent inte är beredda på ett förändrat scenario, säger Johan Lindgren, kreditstrateg på SEB

Utvecklingen av kronan underskattad

-     Enkätsvaren pekar på att bolagen i snitt har budgerat för en svagare kronkurs för 2012 än vad den faktiskt har varit. Prognosen var redan under 2011 att kronan skulle stärkas mot euron, men det har man inte budgeterat för. Man har överraskats av att kronan har stärkts snabbare än vad man hade förväntat sig. Exporterande företag som har budgeterat fel har definitivt känt av det, säger Lindgren.

Finansiella investeringar prioriteras

-     Företagen investerar fortfarande, men en ökad andel investerar finansiellt och mer än 50 procent anser fortarande att ett eventuellt kassaöverskott skulle användas till att betala av skulder. Man agerar inte i lika stor utsträckning genom strategiska investeringar vilket också korresponderar till bolagens rapporter under året där det har märkts att man avvaktar. Att betala ner skulder är alltså fortsatt högsta prioritet för finanscheferna vid ett eventuellt kassaöverskott, säger Lindgren.

Eventuellt fortsatta personalneddragningar i Sverige

-     Antalet anställda i Sverige förväntas till ungefär lika delar vara oförändrat eller minskat och det varierar sannolikt med sektor och bransch. Det ligger i linje med vikande sysselsättningssiffror och enligt undersökningen tror  44 procent att personalstyrkan i Sverige kommer att minska, medan 51 procent tror att den kommer att vara oförändrad, avslutar Lindgren.

 Syftet med Deloitte/SEB CFO Survey, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Undersökningen omfattar totalt 12 frågor vilka täcker områden som affärsklimat, strategiska investeringar, sysselsättning, syn på valutor och räntor, finansiell styrka och attityder i utlåning bland finansiella institutioner. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se.
För mer information kontakta
Johan Lindgren
Credit Strategist,
Credit Strategy, Trading Strategy
08-506 231 64
johan.y.lindgren@seb.se

Andreas Marcetic, Partner, Financial Advisory, Deloitte
amarcetic@deloitte.se
Presskontakt
Elisabeth Lennhede
070-763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se