Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv höjer återbäringsräntan

Återbäringsräntan i traditionell försäkring i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (fd Nya Liv) höjs den 1 juni 2012. För tjänstepension höjs räntan från 4 till 4,5 procent före skatt och avdrag och för övrig livförsäkring från 2 till 3 procent. För kunderna innebär det att försäkringskapitalet växer i något högre takt.

  • Under det senaste året har vi haft god avkastning genom fallande räntor samtidigt som våra alternativa investeringar har stått emot börsfallet. Vi har haft en bra utveckling på kreditobligationsinnehavet och under en längre tid har tillgångarna överstigit bolagets åtaganden. Det ger oss möjlighet att höja återbäringsräntan, säger Jan Stjernström, vd i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Kovå-graden, det vill säga skillnaden mellan verksamhetens samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värde, i fd Nya Liv var den 30 april 2012 110 procent för tjänstepension och 105 procent för övrig livförsäkring. Enligt försäkringsavtalen ska Kovå-graden vara mellan 100 och 105 procent. Avkastningen för 2011 var 8,1 procent för tjänstepension och 10,4 för övrig livförsäkring. Fd Nya Liv är stängt för nyteckning.

 

För mer information kontakta
Pontus Bergekrans, chef Investments
08- 785 11 75
070-654 67 60

Harald Nöjd, chefaktuarie
08-785 11 02
070-376 98 77


Presskontakt
Christina Dahl, informatör
070-268 11 42

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 331 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 317 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.