Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Tredje kvartalet 2012: Rörelseresultat 3 916 Mkr (3 709)

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet för det tredje kvartalet 2012: 

  • Rörelseresultatet är robust i ett kvartal präglat av ökad osäkerhet. Rörelseintäkterna ökar med 5 procent jämfört med för ett år sedan.
  • Vi har fortsatt att fokusera på våra tre strategiska tillväxtområden: storföretagen i Norden och Tyskland, svenska små- och medelstora företag och långsiktigt sparande. Vi kan nu dra fördel av den skalbara plattform som vi har byggt upp. Sedan satsningarna påbörjades 2010 har 276 storföretagskunder och närmare 30 000 nya svenska små- och medelstora företagskunder valt SEB.
  • SEB:s redan starka balansräkning har förstärkts ytterligare. Likviditetsreserverna uppgår till 22 procent av balansomslutningen. Vi har ersatt finansiering med förfall under året till en lägre upplåningskostnad. Kreditförlustnivån är fortsatt låg på 6 baspunkter och problemlånen har minskat varje kvartal sedan slutet av 2009. Kapitaltäckningsgraden har ökat sedan 2009 oavsett om gamla eller nya regelverk används för beräkningen.
  • Värdet av att SEB fortsätter vara en kundnära och finansiellt stark bank blir än viktigare för kunderna i ett svårt konjunkturläge och när effekterna av nya regelverk inom bankområdet ännu är oklara. Motståndskraft och flexibilitet fortsätter att vara viktiga ledord för oss. De senaste årens organiska tillväxtstratregi och lägre risk i balansräkningen har minskat volatiliteten och bidragit till en god stabilitet i affärsverksamheten.

Resultatet före kreditförluster uppgick till 4,1 miljarder kronor (3,7 det tredje kvartalet 2011).

Rörelseintäkterna uppgick till 9,7 miljarder kronor, vilket var 5 procent högre än det tredje kvartalet 2011. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,6 miljarder kronor, vilket var 1 procent högre än för ett år sedan. 

Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 186 miljoner kronor, motsvarande 6 punkters kreditförlustnivå.

Nettoresultatet uppgick till 2,9 miljarder kronor (2,8 tredje kvartalet 2011).

Det kortfristiga likviditetsmåttet var 154 procent. Likviditetsreserven uppgick till 352 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 524 miljarder kronor. Kärnprimärkapitalrelationen var 16,5 procent (13,7 vid årsskiftet).

Ladda ner Annika Falkengrens presentation

Ladda ner Fact Book

 

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00 

 
 

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 402 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 271 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se