Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Optimismen ökar bland småföretagen

Svenska småföretag hade det kärvt under början av 2012, men inför resten av året ökar optimismen. Det visar SEB:s senaste Företagarpanel. Var fjärde företagare upplevde ett svagt första kvartal men nästan lika många tror på högre tillväxt under de kommande tre månaderna.

SEB:s Företagarpanel mäter regelbundet konjunkturläge och mer långsiktiga trender hos svenska småföretag. Årets andra mätning, där drygt 1 400 företagare gav sin syn på konjunkturen, visar att det första kvartalet blev ojämnt och att lönsamheten drogs ned framför allt bland medelstora företag (50-249 anställda).

49 procent av de medelstora företagen uppger att första kvartalet blev "normalt", 27 procent att det blev "svagt" och 24 procent att det var ett "starkt" kvartal. Andelen medelstora företag som uppger "god lönsamhet" har fallit från 52 procent vid början av året till 31 procent i slutet av april.

Nu verkar det dock vända och optimisterna blir fler, även när det gäller utsikterna för helåret. På frågan "Vad tror du om utvecklingen av ekonomin under det kommande året?" uppger 39 procent "högre tillväxt" (jämfört med 28 procent under första kvartalet). 50 procent tror på "oförändrad tillväxt" och bara 11 procent räknar med "lägre tillväxt". Optimismen har ökat i alla grupper, från enmansföretag till medelstora företag.

  • Den oroliga omvärlden satte sina spår hos småföretagen under det första kvartalet. Optimismen inför kommande månader säger mycket om hur väl svensk konjunktur håller emot krissignalerna från Europa, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

Få företag planerar att göra förändringar i sin personalstyrka inför sommaren. 11 procent av alla företag uppger att de avser att anställa och 13 procent att de ska hyra in ny personal. Ser man till branschhemvist är tillverkningsföretagen mest offensiva: 16 procent planerar att öka antalet anställda och 21 procent planerar att hyra in personal de närmaste tre månaderna.

Bland medelstora företag är inhyrning en stor och växande företeelse. Hela 60 procent av företagen med 50-249 anställda har inhyrd personal. De vanligaste orsakerna är "tillfälligt personalbehov", "smidigt vid konjunktursvängningar" och "för att få in rätt kompetens".

  • De medelstora företagen står för en viktig del av tillväxten i vårt näringsliv och det är tydligt att bemanningsföretagen är en del av deras framgång, både när det gäller att hitta rätt kompetens och flexibilitet när efterfrågan viker, säger Ingela Hemming.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen.

Om SEB:s Företagarpanel:

SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 27 april till 3 maj 2012 och besvarades av 1 412 respondenter.

För mer information kontakta
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97
Presskontakt
Eva Odefalk,
08-763 71 24, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se