Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Lägre sparutrymme hos kvinnor ger oro för framtiden

Svenska män och kvinnor månadssparar i samma utsträckning, men männen sparar större summor än kvinnorna. Männens sparade kapital är följaktligen större än kvinnornas och män skulle också kunna öka sitt sparande mer än vad kvinnorna kan.  Kvinnorna halkar efter i sparande och förmögenhet vilket bland annat leder till att fler kvinnor än män oroar sig för sin framtida pension. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SEB.

- Många kvinnor arbetar deltid under ett antal år av sitt yrkesliv. Det är sannolikt en av de viktigaste förklaringarna till skillnaderna mellan mäns och kvinnors sparmöjligheter - och också den främsta förklaringen till att betydligt fler kvinnor än män har anledning att oroa sig över den framtida pensionen, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Undersökningen visar att åtta av tio svenskar har ett månatligt sparande, och att kvinnor och män månadssparar i samma utsträckning. Män sparar dock större belopp än kvinnor; i snitt 3 600 kronor per månad jämfört med 2 800 kronor per månad bland kvinnorna. Män har i genomsnitt 153 000 kronor i lätt åtkomliga sparpengar medan motsvarande summa för kvinnor är 100 000 kronor.

Det lägre sparutrymmet leder till större oro för framtiden bland kvinnorna. Av personer under 65 år som deltagit i undersökningen svarar två tredjedelar av kvinnorna och hälften av männen att deras framtida pension inte kommer att räcka till en rimlig levnadsstandard om de går i pension vid 65 års ålder.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/privatekonomen

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
    Presskontakt
    Eva Odefalk
    073-523 77 21
    eva.odefalk@seb.se