Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Spänningar i Europa gör kapitalmarknaden till utmanande territorium

De europeiska politikernas uppgift att balansera mellan åtstramning och tillväxt är en utmaning som får effekter på kapitalmarknaderna. Greklands vara eller inte vara i EMU står just nu i centrum och vi väljer att ha hög beredskap inför den marknadsoro som knackar på dörren.

Spänningarna bland väljarna efter de åtstramningsprogram som just nu verkar runt om i Europa är stora, och den politiska bilden utgör även fortsättningsvis en riskfaktor för finansmarknaderna. Den generösa politikens tid är slut, och konsekvenserna smärtsamma. Tillväxt är samtidigt lösning på skuldproblemen.

- Marknadernas svaga utveckling den senaste tiden har två huvudförklaringar. Förhållandena i Europa är välkända, men utgången av dem högst osäkra. Den politiska spänningen efter valen i Grekland och Frankrike tillför ytterligare en dimension av osäkerhet. Dessutom är situationen i spanska banker något som skapar oro i marknaden, och innan utvecklingen blir tydliggjord kommer vi att ha osäkerhetsmomentet kvar. Den andra huvudorsaken till de svaga marknaderna är att den globala makrobilden har varit svagare än förväntat den senaste tiden. Kombinationen av en svag real utveckling och finansiella problem är inte bra för kapitalmarknaden och en stabilisering ser ut att ligga minst någon månad bort, säger Hans Peterson, chef för Investment Strategy, SEB Private Banking.

Trots allt erbjuder marknaderna möjligheter för den som är hälsosamt selektiv, även om riskviljan är fortsatt låg, enligt Hans Peterson, som fortsätter:
- Jakten på avkastning har ökat och investerare söker framför allt alternativ där risken är begränsad eller måttlig och avkastningen ändå attraktiv. Företagsobligationer i främst High Yield-segmentet och Emerging Markets-obligationer är två intressanta räntealternativ. För den som är beredd att stå risken som aktieägande medför kan högavkastande bolag vara bra alternativ.

Investeraråret 2012 präglas till stor del av politik och nyckeluppgiften för europeiska politiker torde vara att skapa förtroende och positiva förväntningar bland hushåll och företag, för att den vägen få igång efterfrågan på konsumtion och investeringar.

- Vilka verktyg man använder skiftar men gemensamt är att offentliga finanser måste fortsätta saneras. Beslutsfattarna måste få förståelse för agerandet och besluten måste uppfattas som trovärdiga, långsiktigt framgångsrika och inte minst rättvisa. Men det som är ekonomiskt önskvärt är ju inte alltid förenligt med vad som är politiskt möjligt. Risken är att fokus hamnar mer på mildrade offentliga besparingskrav, och mindre på åtgärder som ökar framtidstron och tillväxten, säger Lars Gunnar Aspman, Seniorekonom, Investment Strategy.            

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.com, eller SEB Newsroom.

För mer information, kontakta:

Hans Peterson, chef Investment Strategy
08 - 763 69 21
Lars Gunnar Aspman, ansvarig makrostrategi,
08 - 763 69 75
Presskontakt:
Claes Eliasson, Press & PR,
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 331 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 317 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se .