Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Ny fas runt hörnet på kapitalmarknaden

Statsfinansiella kriser och ekonomiskt kopplade problem får stort utrymme och påverkar riskviljan hos finansmarknadens aktörer. Utmaningen är att se genom bruset och sortera ut den fundamentala utvecklingen. Gör man det finns goda avkastningsmöjligheter. Det är huvudtemat i SEB: s kvartalsvisa rapport Investment Outlook.

- Hittills har året varit extremt taktiskt betingat, och kampen mellan strategi och taktik kommer fortsätta testa marknadsaktörernas tålamod. Men en mindre akut situation i Europa och bättre signaler från USA stödjer ett stabilare marknadsklimat. Mycket tyder nu på att en ny fas kan ta vid på världens kapitalmarknader, säger Hans Peterson, Chief Investment Officer på SEB Private Banking.

Investerarnas riskvilja är ständigt i fokus och grunden för hur portföljallokeringen görs. Obligationsmarknaden har i detta sammanhang en mångfald, men också en komplexitet som innefattar både möjligheter och risker. Därför ägnas en tematext åt detta i Investment Outlook.

- Obligationsmarknaden är inte alltid helt enkelt att förstå. Som placerare gäller det att känna till aktörerna, instrumenten och riskerna, gör man det kan man dra stor nytta av den riskjusterade avkastning som vissa segment, som exempelvis High Yield och statsobligationer inom Emerging Markets erbjuder, konstaterar Hans Peterson.

Bland de övriga konkreta placeringsförslagen som Investment Strategy lyfter fram märks aktier inom oljeservice och industriråvaror, liksom bolag exponerade mot stabil och växande privatkonsumtion globalt.
- Sektorer med låg värdering och stabil tillväxt i de regioner som släpar efter är intressanta. Kina är ett exempel, där utvecklingsgapet mot USA till viss del är konjunturellt befogat, men också en effekt av marknadens låga riskvilja. Ökar denna finns det stor potential i de eftersläpande regionerna, säger Hans Peterson.

Höstens digra politikeragenda har givetvis makt att förändra marknadsutvecklingen.
- Det fortsatta arbetet med skuldsanering i Europa och valet i USA, kommer fortsätta pocka på uppmärksamhet. Problemen har delvis orsakats av generös politik, och kan bara hanteras av politiker, hur väl de lyckas kommer kunna mätas i marknadsklimatet under hösten, säger Lars Gunnar Aspman, Senior Macro Analyst, som fortsätter:

- Den globala konjunkturåterhämtningen fortgår, om än i långsam takt. Vi har fortfarande bästa tillväxten inom Emerging Markets, och även om Kina på sistone har varit något av en besvikelse står hoppet står till att fortsatta stimulansåtgärder från People's Bank of China ska vända den negativa trenden. Finansmarknadens aktörer har också höga förväntningar på fortsatta stödinsatser från världens övriga centralbanker, det är i deras händer mycket av den ekonomiska utvecklingen ligger.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.com, eller SEB Newsroom.

För mer information, kontakta:
Hans Peterson, chef Investment Strategy
08 - 763 69 21
Lars Gunnar Aspman, ansvarig makrostrategi,  
08 - 763 69 75
Presskontakt:
Claes Eliasson, Press & PR,
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 373 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.