Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook, februari 2012: Bra start på investeraråret, men håll ögonen på överraskningar

Investerare har alltsedan slutet av förra året begett sig ut på de finansiella marknaderna igen. Aktiviteten har ökat och ett visst lugn kan skönjas på kapitalmarknaderna. Flertalet prognoser vittnar om en hyfsad tillväxt, oron för en global recession har minskat och centralbankers åtgärder har minskat stressen i finanssystemet. Men oron för skuldkrisen i Europa kvarstår.

Förenklat kan man säga att det behövs tre saker för att marknaderna ska röra sig; likviditet, konjunkturtrend och rimliga värderingar. Under de senaste månaderna har samtliga av dessa faktorer betett sig på ett gynnsamt sätt vilket har skapat viss optimism och påverkat riskviljan i rätt riktning. Hans Peterson, chef för Investment Strategy, Private Banking inom SEB tror på en stabilisering under året men varnar för den smala balansgång många europeiska länder måste hantera.

- Vinterns oväntat positiva makrosignaler ger goda möjligheter till en gradvis förstärkt konjunktur under året.  Men det finns svåra frågeställningar som många länder brottas med just nu. Till exempel hur mycket underskottsländer bör strama åt sin finanspolitik med hänsyn till å ena sidan mycket svaga ekonomier och utbredd social oro, å andra sidan de krav som låntagare ställer, fortsätter Hans Peterson.

Trots allt har 2012 potential att bli ett bra investerarår, där andra halvåret förväntas bli bättre än det första, enligt Hans Peterson.

- Risktillgångar beter sig olika i givna konjunkturscenarion. I ett positivt scenario ger aktier generellt sett en högre avkastning, med särskild fördel för cykliska bolag och kanske banker.  Även råvaror, framför allt industrimetaller som koppar, råvaruvalutor, High Yield och andra företagsobligationer gynnas i ett bättre scenario. I ett negativare scenario ska man dock inte vara för aktietung eller satsa så mycket på High Yield.

- Den aktuella bilden för konjunkturen 2012 i OECD ter sig balanserad nu, men det finns faktorer som har kraft att rubba den bilden. Dessa är konjunkturella överraskningar skapade av inre kraft, europeiska statsskuldskrisens förlopp, en återkomst för inflations- eller deflationsspöket, hantering av penning- och finanspolitik och geopolitiska händelser. Majoriteten av prognosmakarna tycks just nu se största möjlighet till positiva överraskningar i den amerikanska ekonomin, och störst sannolikhet för negativa överraskningar i statsskuldkrisernas Europa, säger Lars Gunnar Aspman, Seniorekonom, Investment Strategy.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Vi redovisar även en landallokeringsmodell, som visar vilka regioner som borde kunna avkasta bäst. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.com, eller SEB: s Newsroom.

För mer information kontakta
Hans Peterson, chef Investment Strategy
08-506 23016

Lars Gunnar Aspman, ansvarig makrostrategi,
08-763 80 67
Presskontakt
Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 363 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se