Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Aktier tar åter plats på marknadsscenen

Bland problemfyllda politiska processer har konjunkturåterhämtningen fått stå i bakgrunden. Recessionsriskerna har minskat kraftigt och sannolikhet för att ljusare tider är på väg har ökat. Det är huvudtemat för SEB:s kvartalsvisa investeringsrapport Investment Outlook.

Marknadens aktörer har under en längre tid haft en avig inställning till riskplaceringar, grundat i de problem som funnits och som fortsatt finns runt om i världen. Kapital har flödat från aktiemarknaden till obligationsmarknaden. Nu är förutsättningarna på väg att ändras menar SEB:

- Att placera pengar på aktiemarknaden kommer att bli allt mer aktuellt om återhämtningen hamnar mer i fokus. Resan kommer fortfarande att vara kantad av finansiella risker, men möjligheterna finns och avkastning skapas på andra håll än i de traditionella industriländerna, säger Hans Peterson, Chief Investment Officer på SEB Private Banking.

Idag skapas nya värden i länder utanför det vanliga synfältet för svenska investerare. För att navigera rätt i mer okända geografier har SEB tagit fram en metod för att lokalisera och filtrera var möjligheterna är som bäst. I Investment Outlook redovisas denna kvantitativa landmodell för första gången.

Den är byggd med utgångspunkt i aktiemarknaderna och inte i makroekonomin.

- Modellen är den kvantitativa del vi använder som stöd i vår förvaltning av globala aktier, den måste dock kompletteras med kvalitativa analyser också, säger Hans Peterson.

När vi tittar på landmodellen är det tre länder som blir mest intressanta: Norge, Indonesien och Turkiet. Sverige hamnar först på plats 17.

- För den som törs ta risk i de globala aktiemarknaderna, kan modellen ge spännande inspiration, särskilt när kapital skiftar hamn från defensiva till offensiva positioner, säger Hans Peterson.   

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.com, eller SEB Newsroom.

För mer information, kontakta:
Hans Peterson, chef Investment Strategy,
SEB Private Banking, 08 - 763 69 21

Lars Gunnar Aspman, ansvarig makrostrategi,
SEB Private Banking, 08 - 763 69 75
 
Presskontakt:
Claes Eliasson, Press & PR, SEB
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 402 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 271 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.