Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar Investment Outlook: En gryning kan skönjas
 

Bland problemfyllda politiska processer har konjunkturåterhämtningen fått stå i bakgrunden. Men recessionsriskerna har minskat kraftigt och sannolikheten för att ljusare tider är på väg har ökat.

På presskonferensen, där en ny utgåva av Investment Outlook presenteras, lyfts diskussionen om vad som väntar vid ett skifte från defensiva placeringar till andra avkastningskällor. De faktorer som dominerat världens kapitalmarknader har kanske skymt sikten för den konjunkturåterhämtning som sker bakom kulisserna?

Man kan i viss mån se kapitalmarknader som kommunicerade kärl, kapital går in i en tillgång tills den är full (dyr) och rinner sedan gradvis över till en annan som är tillgänglig (billig). Mekanismen för att flytta kapitalet är att något fundamentalt händer. Innebär skuldminskningen i delar av världen att de risker som drivit fram ett defensiv agerande inte är riktigt lika relevanta längre utan snarare hanterbara?

Vi presenterar också ett tema om Kina, ett om guldet som värdebevarare och en ny landmodell för placeringar i globala aktier.

Dessutom redovisas en genomgång av sju tillgångsslags möjligheter att ge avkastning under de närmaste 12 månaderna, och vilken risk (volatilitet) dessa tillgångsslag bedöms ha.

VÄLKOMNA!

Tid: Tisdagen den 27 november 2012
Pressträffen startar kl. 10.00 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: SEB Sveavägen 8, Stockholm

Anmäl gärna ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 53 19 så snart som möjligt.

För mer information kontakta
Hans Peterson, chef Investment Strategy,

SEB Private Banking, 08-506 23016       

Lars Gunnar Aspman, ansvarig makrostrategi,
SEB Private Banking, 08-763 80 67

 
Presskontakt
Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 402 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 271 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.