Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar Investment Outlook:
Paradigmskifte på kapitalmarknaden

Mycket tyder nu på att en ny fas kan ta vid på världens kapitalmarknader. Det ökade förtroendet drivs av en mindre akut situation i Europa i kombination med en litet större samstämmighet mellan politiker. Om transparensen och förutsägbarheten blir större kommer det också att stödja ett stabilare marknadsklimat. En klassisk grund för en konjunkturuppgång är en bättre situation i USA, med bas i privatkonsumtion och fastighetsmarknad, och där ser vi tecken på ljusning.

Med detta som bakgrund går vi igenom vilka konkreta investeringar som är mest intressanta i de två grundscenariorna; möjligheter vid stabila avkastningar, och möjligheter vid en förändrad konjunkturtrend.

Teman i denna utgåva:
Det är politikernas tid. Problem som delvis har orsakats av generös politik, måste och kan bara hanteras av politiker. I vårt tema "Diger politikagenda med stor marknadsmakt" belyser vi risker och möjligheter, tidsplanerna och aktörerna.

Obligationsmarknaden har kommit allt mer i fokus de senaste åren. Det har varit mycket bra avkastning på företagsobligationer och antalet emittenter ökar snabbt. Spararna har också i stora skaror dragits till tillgångsslaget, men det finns såväl stora möjligheter som stora risker. Vi behandlar och förklarar dem alla i vårt tema "Kreditmarknaden - komplex och intressant".

Utöver detta gör vi en grundlig genomgång av de sju tillgångsslagens förutsättningar att ge avkastning.

Tid: Tisdagen den 11 september 2012
Pressträffen startar kl. 10.00 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: SEB Sveavägen 2, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 5319 så snart som möjligt.

Välkommen!

Hans Peterson: 08 - 763 69 21
Lars-Gunnar Aspman: 08 - 763 69 75

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 373 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.